วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เรียนภาษาไทย

เรียนภาษาไทย
    ภาษาไทย เป็นภาษาทางการของประเทศไทย และภาษาแม่ของชาวไทย และชนเชื้อสายอื่นในประเทศไทย ภาษาไทยเป็นภาษาในกลุ่มภาษาไต ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของตระกูลภาษาไท-กะได สันนิษฐานว่า ภาษาในตระกูลนี้มีถิ่นกำเนิดจากทางตอนใต้ของประเทศจีน และนักภาษาศาสตร์บางท่านเสนอว่า ภาษาไทยน่าจะมีความเชื่อมโยงกับ ตระกูลภาษาออสโตร-เอเชียติก ตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน ตระกูลภาษาจีน-ทิเบต
ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีระดับเสียงของคำแน่นอนหรือวรรณยุกต์เช่นเดียวกับภาษาจีน และออกเสียงแยกคำต่อคำ เป็นที่ลำบากของชาวต่างชาติเนื่องจาก การออกเสียงวรรณยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคำ และการสะกดคำที่ซับซ้อน นอกจากภาษากลางแล้ว ในประเทศไทยมีการใช้ ภาษาไทยถิ่นอื่นด้วย

รวบรวมบทเรียนภาษาไทยออนไลน์ฟรี

รวบรวมบทเรียนทางภาษาไทย แบบเรียนภาษาไทย, แบบฝึกทักษะ, แบบทดสอบมากมาย, แบบทดสอบวิชาภาษาไทย, บทสำนวน สุภาษิต คำพังเพย และอื่นๆ อีกมากมายที่รอให้เพื่อนๆ ได้เข้ามาเรียนรู้ เชิญเพื่อนๆ ไปศึกษากันเลยครับ, คะ
........................................................................................................................................................
รวบรวมแบบทดสอบทางภาษาไทยทักษะด้านการเขียน การอ่านภาษาไทย ในระดับประถมศึกษา บัญชีคำพื้นฐานที่เด็กควรอ่านได้               
                บัญชีคำพื้นฐานที่เด็กควรอ่านได้         
                เรียนภาษาไทยบัญชีคำพื้นฐานอนุบาล           เรียนภาษาไทยบัญชีคำพื้นฐาน ป.1 เรียนภาษาไทยบัญชีคำพื้นฐาน ป.2  เรียนภาษาไทยบัญชีคำพื้นฐาน ป.3           แบบบันทึกความสามารถในการอ่าน                                แบบฝึกอ่าน-เขียนคำสระ      การเขียน  แต่งเรื่องจากภาพ   แบบทดสอบการเขียนด้วยตนเอง      
เขียนข้อความ อ่านจับใจความ                              เขียนประโยค เติมคำ                            เขียนประโยค แต่งประโยค                                  เขียนคำตามคำบอก                     เขียนประโยคตามคำบอก                    และแบบฝึกหัดภาษาไทยอื่นๆอีกมากมาย
เรียนภาษาไทย
............................................................................................................................................................................................................
รวบรวมวิดีโอการเรียนภาษาไทย จากทรูปัญญาดอทคอมที่สำคัญฟรีครับท่าน ซึ่งเป็นเวปไซด์การเรียนภาษาไทยที่น่าสนใจเวปไวด์หนึ่งเลยทีเดียว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น